Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

 

W niedzielę 17 września 2017 na terenie stadionu w miejscowości Słomków odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze gminy Pacyna, w których wzięło udział:

  • 5 Męskich Drużyn Pożarniczych (OSP Pacyna, OSP Model, OSP Skrzeszewy, OSP Luszyn, OSP Rybie)
  • 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (OSP Pacyna, OSP Skrzeszewy)
  • 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza (OSP Pacyna)

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane były w 2 konkurencjach –  ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

Klasyfikacja końcowa w zawodach wyglądała następująco:
W kategorii Seniorzy MDP: I miejsce OSP Pacyna, II miejsce OSP Model, III miejsce OSP Skrzeszewy
W kategorii MDP – I miejsce OSP Pacyna, II miejsce OSP Skrzeszewy
W kategorii KDP – I miejsce OSP Pacyna
Laureaci I miejsca otrzymali nagrodę w postaci bonu o wartości 700 zł.
Za zajęcie II miejsca w nagrodę otrzymywano bony o wartości 600zł.
Drużyny zajmujące 3 miejsce i dalsze otrzymał bony o wartości 500 zł.
Wszystkie bony muszą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

  • mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
  • ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
  • popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.