Projekty, szkolenia i konferencje dla rolników

W najbliższym czasie odbędą się:

  1. W dniach 10, 17 i 20 października 2017 r. odbędzie się 1-dniowe szkolenie na temat „Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych” – siedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D, sala wykładowa nr 28.
  2. Konferencja w ramach projektu „System jakości żywności – wsparcie jakości produkcji” – 24 październik br. w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D.
  3. W dniu 25 października 2017 r. odbędzie się konferencja „Prawidłowa gospodarka pasieczna zgodna z kodeksem praktyki rolniczej” –   siedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D, sala wykładowa nr 28.
  4. W dniu 8 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja ” Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” – iedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D o godzinie 10:00