OGŁOSZENIE w sprawie opinii na realizację inwestycji drogowej

 

Pacyna, 13 października 2017r.

OGŁOSZENIE


w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Pacyna informuje, że firma TRAKT, Krzysztof Karabin, ul. Sokołowska 161A/A1, 08 – 110 Siedlce działającej z upoważnienia Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, złożyła wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu i koncepcji rozwiązań  inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,50 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.

Wszyscy zainteresowani proszeni są  o złożenie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 27 października 2017r.

Poniżej skan  dokumentu: