JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW 2017

Z Ł O T E  G O D Y

W dniu  21 października 2017r. świętowaliśmy jubileusz złotych godów siedmiu par. Uroczystość otworzyła Cezaria Anna Paluszkiewicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pacynie. Przywitała zaszczytnych gości i ich rodziny. Krzysztof Woźniak, wójt gminy Pacyna, złożył dostojnym jubilatom okolicznościowe życzenia. Pan Stanisław Kołodziejczyk, przewodniczący Rady Gminy Pacyna,  skierował do jubilatów list z życzeniami, który przekazała Pani Maria Obidowska, wiceprzewodnicząca Rady. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z rąk wójta Krzysztofa Woźniaka odebrali Państwo: Marianna i Kazimierz Daleccy, Genowefa i Stanisław Józwikowie, Maria i Józef Kamińscy, Krystyna i Włodzisław Linardowie, Teresa i Stanisław Olbowie, Janina i Stanisław Pełkowie, Danuta i Piotr Rembowscy.

Jubilaci otrzymali też okolicznościowe  dyplomy i kwiaty. Uroczystość programem słowno-muzycznym uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Na koniec przy poczęstunku jubilaci wspominali wspólnie przeżyte chwile.