OGŁOSZENIE w sprawie spotkania informacyjnego

Wójt Gminy Pacyna zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w sprawie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,50 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2017r. ( piątek) o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przy ul. Wyzwolenia 7.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Wiercińska
Referent w Urzędzie Gminy Pacyna
Tel: 24 2858045