ZMIANA TERMINU – dyżur pracowników ZUS – Gmina Pacyna

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 października 2017 r. (środa) oraz zamiast 08 listopada 2017 r. (środa) w dniu 09 listopada 2017 r. (czwartek), w godzinach od 9 : 00 – 12 : 00 w Urzędzie Gminy w Pacynie (sala narad, parter) dyżurował będzie pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy przy wypełnianiu wniosków o świadczenie emerytalne, a także płatników, których dotyczyć będą nowe rozwiązania płatności składek po 1 stycznia 2018 r. (e-składki).

Waldemar Rachubiński
Sekretarz Gminy Pacyna