Ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania
AKTYWNI RAZEM

działająca na obszarze gmin: Brudzeń Duży, Gąbin-gmina miejsko-wiejska,Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów,Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki,Słubice

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1.2017.G

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2.2017.G

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3.2017.G