ZGRP – nabór na wolne stanowiska urzędnicze

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych,  1etat

Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29

 Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych– ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 13.12.2017 roku.

  1. Ogłoszenie o naborze nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 roku –  do pobrania
  2. Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. projektów i programów nie inwestycyjnych –  do pobrania
  3. Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych –  do pobrania
  4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata –  do pobrania
  5. Oświadczenia –  do pobrania

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO,  2 etaty

Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO– ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 13.12.2017 roku.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

  1. Ogłoszenie o naborze nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 roku –  do pobrania
  2. Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty –  do pobrania
  3. Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty –  do pobrania
  4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata –  do pobrania
  5. Oświadczenia –  do pobrania