Kampania informacyjna – Dokumenty Zastrzeżone

W razie utraty dokumentu należy:
  1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Informacja trafi do banków i firm, które identyfikują obsługiwane osoby na podstawie dokumentów tożsamości i uczestniczą w Systemie.Mamy dwie możliwości:
    1. Można zastrzec dokumenty w placówce swojego Banku.Jeżeli nie posiada się rachunku bankowego, należy
    2. Udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich osób (aktualna lista na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl).
  2. Powiadomić Policję (w przypadku, gdy utrata nastąpiła w wyniku kradzieży).
  3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie MSWiA. Każdą utratę dokumentu tożsamości należy jak najszybciej zgłosić w Banku!

Więcej informacji dotyczących postępowań w przypadku utraty dowodu lub karty płatniczej znajdują się pod adresami stron: