ZGRP – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Z DNIA 17.01.2018 roku
Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. windykacji GO, 2 etaty

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO– ogłoszenie nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 31.01.2018 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wraz ze spisem niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie:
http://zgrp.bip.org.pl/?tree=289,Młodszy