Szkolenie – obrót ziemią rolną po nowelizacji ustawy.

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax 22 571 61 01
e-mail:sekretariat@modr.mazowsze.pl; www.modr.mazowsze.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie organizuje szkolenie
pt. „Obrót ziemią rolną po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku”. Podczas tego spotkania przedstawione zostaną aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży nieruchomości rolnych, prawo pierwokupu oraz warunki uzyskania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. Pragniemy zaprosić pracownika Urzędu na to szkolenie. Jesteśmy przekonani, że przedstawione zagadnienia wyjaśnią wątpliwości i poszerzą wiedzę nt. wprowadzonych po 30 kwietnia 2016 roku zmian przepisów prawnych w zakresie sprzedaży ziemi rolnej.

Wykładowcami będą zaproszeni goście:

  • Jacek Malicki – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
  • Wiesław Olewiński – kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem – KOWR Warszawa
  • Marcin Grad – kierownik Zespołu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym – MODR Oddział Płock

Szkolenie odbędzie się 9 marca 2018 r o godz. 10°° w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Załączniki: