Nadleśnictwo Łąck informuje, że posiada do wydzierżawienia grunty.

Zainteresowanych dzierżawą gruntów na cele rolnicze prosimy o składanie ofert cenowych.
Oferty prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2018r na adres Nadleśnictwa Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck w kopercie opisanej następująco „Oferta na dzierżawę gruntu rolnego na terenie Nadleśnictwa Łąck ”.
Oferta powinna zawierać lokalizację oraz proponowany czynsz roczny za 1 ha bez podatku rolnego. Cena za 1 ha jest jedynym kryterium. Nadleśnictwo wydzierżawi grunt osobie, która poda wyższą cenę. Sprawę prowadzi Katarzyna Geisler, kontakt tel. 24/ 267-86-24.