Akcja Edukacyjna Żniwa 2018

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNINIE
APELUJEMY !!!

W związku ze zbliżającymi się żniwami Straż Pożarna apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas prac polowych.

 1. Należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw. Maszyny pracujące po kilka godzin w upale i pod obciążeniem przegrzewają się i często
  dochodzi do pożaru.
 2. Podczas wykonywania prac polowych należy zabezpieczyć się w sprzęt gaśniczy.Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic, dodatkowe zabezpieczenie stanowić będzie ciągnik z pługiem do oborywania miejsca ewentualnego pożaru oraz beczkowóz z wodą.
 3. Urządzenia wydechowe silników spalinowych (np. ciągnik, kombajn, itp.) należy  zabezpieczyć przed wylotem iskier. Maszyny z silnikami spalinowymi należy ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
 4. Należy ze szczególną rozwagą  używać otwartego ognia. Nie należy palić tytoniu w pobliżu materiałów palnych.
 5. W czasie napraw maszyn, przy użyciu spawarek i palników, należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować.
 6. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest ZABRONIONE.

PRZYPOMINAMY
wypalanie pozostałości roślinnych jest zabronione!!!

APELUJEMY!!!

Jak ustawić prawidłowo stery, stogi i brogi ??
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 1. Od budynków wykonanych z materiałów
  a) palnych – 30 m
  b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m
 2. Od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m
 3. Od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m
 4. Od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m
 5. Od lasów i terenów zalesionych – 100 m
 6. Między stertami, stogami i brogami – 30 m
  Wielkość

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami  roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię pozbawioną materiałów palnych, o szerokości co najmniej 2 m, w odległości 3 m od ich obrysu.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby
przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną
– numer telefonu 998 lub 112