Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki – 26 maja 2018 r.

W dniu 26 maja 2018 r. odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Matki, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach i Luszynie wraz z rodzicami. Podczas pikniku, w ramach działań profilaktycznych została zaprezentowana kampania „Postaw na Rodzinę”.

Gmina Pacyna wraz z Przedszkolem Samorządowym już po raz drugi organizuje działania profilaktyczne wspierające więzi rodzinne oraz propaguje  pielęgnowanie tradycji rodzinnych. W ramach kampanii została zorganizowana wystawa prac przedszkolaków pt. „Moja Rodzina” oraz rozpowszechniano ulotki i plakaty promujące wartości rodzinne.

Kampania „Postaw na rodzinę” to pozytywna profilaktyka z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas – rodziny. „Troszczymy się o siebie” to hasło tegorocznej edycji, której celem jest zwrócenie uwagi na okazywanie troski swoim dzieciom, budowanie zaufania w rodzinie oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. Kampania promuje umiejętności, które chronią dzieci przed uzależnieniami. Rodzina, która się zna to szczęśliwa rodzina, wychowa mądre i szczęśliwe dzieci.

Piknik został dofinansowany z budżetu gminy ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Przeciwdziałaniu Narkomanii.