Ogłoszenie dot. suszy w okresie 31.05.2018 r. – 20.06.2018 r.

Do pobrania : Wniosek o oszacowania szkód

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża jare i ozime, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe) na glebach bardzo lekkich
i lekkich spowodowane przez suszę w okresie 31.05.2018 r. – 20.06.2018 r. mogą
w terminie do dnia 10 lipca 2018 roku zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem pobrania i złożenia stosownego wniosku. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu oraz wypis z rejestru gruntów
w celu weryfikacji kategorii gleby.

Ogólnie przyjęte zasady:

– Przy szacowaniu szkód uwzględnia się całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od stopnia zniszczenia.