Nabór chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach

W zawiązku z ogłoszeniem konkursu grantowego w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” umożliwiającego przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego (osób 25+) Urząd Gminy Pacyna szuka osób chętnych do
udziału w projekcie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia:
• telefonicznie pod numerem telefonu 575898958
• pocztą elektroniczną na adres: informatyk@pacyna.mazowsze.pl
• osobiście w Urzędzie, pokój nr 21 (informatyk)

Tematyka możliwych do przeprowadzenia szkoleń jest następującą:
• „Rodzic w Internecie”,
• „Mój biznes w sieci”,
• „Moje finanse i transakcje w sieci”,
• „Działam w sieciach społecznościowych”,
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
• „Rolnik w sieci”,
• „Kultura w sieci”.
Zgłoszenia są przyjmowanie do dna 7.08.2018 r.