Przebudowa drogi w Przylaskach na długości 697 m.

W lipcu przebudowaliśmy drogę w Przylaskach (przejętej od Starostwa Gostynińskiego) na długości 697 m.
Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. z Gostynina.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 255 933,78 zł (w tym pozyskaliśmy 100 000 zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych).