Plan Polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ 329 CIS

Wojskowe Koło Łowieckie nr 329 „Cis
 04-059 Warszawa ul. Świętosławska 2 m 89
NIP 526-177-18-16

Warszawa, dnia 16 października 2017 roku.

L.Dz. S- 48 /17

Uprzejmie informuję, iż w sezonie 2017/2018 WKŁ Nr 329 CIS w dzierżawionych obwodach zaplanowano następujące terminy polowań zbiorowych: