Susza 21.07.2018 – 20.09.2018 – składanie wniosków.

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (ziemniaki, buraki cukrowe) na
glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich spowodowane przez suszę w okresie 21.07.2018 r. — 20.09.2018 r. mogą w terminie do dnia 3 października 2018 roku zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem pobrania i złożenia stosownego wniosku. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.
Zgłaszana roślina musi znajdować się na deklarowanej we wniosku działce. Rośliny po zbiorze nie będą szacowane.