Plan polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ nr 120 „Sokół”

Zgodnie z paragrafem 28 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, Wojskowe Koło Łowickie nr 120 „Sokół” w Gąbinie jest dzierżawca obwodów łowieckich lęgnących na terenie Gin Pacyna. W związku z powyższym zawiadamia o terminach organizowanych polowań zbiorowych.

Plan polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ nr 120 „Sokół”