Projekt „Aktywne seniorki w akcji”

W 2010 roku powstała grupa nieformalna „Aktywni Seniorzy”. Grupa działa na terenie gminy Pacyna i liczy około 23 osób. Osoby działające w grupie, to przede wszystkim kobiety nieaktywne zawodowo.

W sierpniu 2018 r. Aktywne seniorki złożyły wniosek o udzielenie bonu społecznego i otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. „Aktywne seniorki w akcji” to projekt, którego zadaniem jest rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych w wieku emerytalnym), zaktywizowanie społeczne seniorów oraz promocję działań grup formalnych i nieformalnych seniorów.