Otrzymanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 29 sierpnia Sekretarz Gminy Waldemar Rachubiński w imieniu Pana Wójta Krzysztofa Woźniaka wraz z Panią Skarbnik Elżbietą Szymańską w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości podpisali umowę umożliwiająca otrzymanie dotacji w wysokości 15 840 zł  na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach dotacji zakupiony zostanie sprzęt:

  1. Defibrator.
  2. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie.
  3. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi.
  4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów.
  5. Detektor wielogazowy.