„ZŁOTE GODY” – Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego

„ZŁOTE GODY” – Jubileusz 50- lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 6 października 2018r. w pałacu w Luszynie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 11 parom małżeńskim z terenu gminy Pacyna.

Na wniosek Wójta Gminy Pacyna, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzymały cztery pary za wspólne przeżycie 51 lat  oraz siedem par za przeżycie 50 lat w jednym związku.

Jubilatów powitała i złożyła życzenia Pani Agnieszka Józwik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pacynie. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Pacyna. W słowach skierowanych do Jubilatów podziękował za cały dorobek życia, za miłość, ofiarność, zrozumienie idei małżeństwa, za dobre wychowanie dzieci, za przykład życia.

Uroczystego aktu dekoracji  medalami nadanymi przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej  dokonał Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak
w obecności  Kierownika USC  Agnieszki Józwik i Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna Stanisława Kołodziejczyka

W gronie Dostojnych Jubilatów znalazły się pary małżeńskie:

 1. Państwo Halina i Czesław Kunikowscy
 2. Państwo Marianna i Andrzej Śnieć
 3. Państwo Janina i Jan Świątkowscy
 4. Państwo Irena i Jan Zakrzewscy
 5. Państwo Marianna i Włodzimierz Braszka
 6. Państwo Anna i Zdzisław Jakubowicz
 7. Państwo Irena i Eugeniusz Kiełbasa
 8. Państwo Stefania i Jan Kowalscy
 9. Państwo Teresa i Stanisław Sobańscy
 10. Państwo Wanda i Lesław Urbańscy
 11. Państwo Janina i Józef Balcerowscy

Wszyscy Jubilaci otrzymali medale, listy gratulacyjne i kwiaty.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pacynie przygotowana pod kierunkiem Pani Teresy Russsek oraz występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna. Jubilatom przygrywała kapela zespołu ludowego. Toast wzniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna a następnie słodki poczęstunek, tort oraz gromkie sto lat,  były zwieńczeniem uroczystości.