Podziękowania Wójta Gminy Pacyna Krzysztofa Woźniaka

 

Szanowni Państwo!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna!

Wszystkim mieszkańcom bardzo dziękuję za oddane na mnie głosy, za zaufanie i rozwagę – dziękuję za udział w wyborach!

Szczególne podziękowania składam mieszkańcom Skrzeszew, Podatkówka, Rakowa i Rakowca.

Dziękuję też wszystkim, którzy na mnie nie głosowali. Będę się starał robić wszystko co w mojej mocy, aby uzyskać Państwa zaufanie!

Bardzo dziękuję Pani Marioli Studzińskiej – pełnomocnikowi Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina – Wspólna Sprawa, a także wszystkim pracującym dla Komitetu.

Bardzo dziękuję przewodniczącej, zastępcy i członkom Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.

Bardzo dziękuję przewodniczącym, zastępcom i wszystkim wchodzącym w skład wszystkich obwodowych komisji wyborczych.

To była bardzo ciężka i odpowiedzialna praca.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, współpracownikom, wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej, zgodnej z przepisami organizacji wyborów.

Bardzo dziękuję całej obsłudze informatycznej wyborów.

Bardzo dziękuję wszystkim Radnym, którzy mnie wspierali i pomagali.

Będę pracował dla dobra i rozwoju naszej Gminy.

Z poważaniem,
Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Pacyna