Spotkanie informacyjne dotyczące udziału w szkoleniach.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacynie.

Projekt obejmuje:
– poradnictwo psychologiczne,
– coaching
– poradnictwo prawne
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych,
– szkolenie przygotowujące do nabycia Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych,
– staże zawodowe.

Wszystkie rodzaje wsparcia są bezpłatne. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego oraz stażowego, oraz zwrotu kosztów dojazdu w razie zaistnienia takiej potrzeby.