WSPARCIE INWESTYCJI CHRONIĄCYCH GOSPODARSTWA PRZED ASF

Poddziałanie 5.1 PROW 2014-2020
operacja typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

WSPARCIE INWESTYCJI CHRONIĄCYCH GOSPODARSTWA PRZED ASF

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na:

 1. wykonaniu ogrodzenia chlewni,
  • które otoczy chlewnię wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń oraz zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt, w tym przez podkopanie,
  • o długości nieprzekraczającej 1500 m,
  • o wysokości co najmniej 1,5 m,
  • na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem,
  • które będzie posiadać zamykane bramy wjazdowe i furtki;
 2. utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w taki sposób, aby co najmniej:
  • miała wymiary dostosowane do szerokości i wysokości pojazdów, które przez nią przejeżdżają i do obwodu kół tych pojazdów,
  • zabezpieczyć przed przesiąkaniem środka dezynfekcyjnego do podłoża,
  • zapewnić zabezpieczenie środka dezynfekcyjnego przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym przez zadaszenie;
  • wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel;
  • wykonaniu inwestycji umożliwiającej utrzymanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Wymóg:
średni stan świń za okres 12 m-cy poprzedzających rozpoczęcie naboru min. 50 szt.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.
Limit pomocy – maksymalnie 100 000 zł na beneficjenta.