Komunikat – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę ok. 300 mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 16.11.2018 r. wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 13.11.2018 r. stwierdził, że woda w ww. wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:
1.Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych /spłukiwania toalet/.

Gmina Pacyna została zobowiązana do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.