KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, zaopatrującego w wodę ok. 300 osób, mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Kąty, Sejkowice, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z przedstawionymi w dniu 23.11.2018 r. przez Gminę Pacyna wynikami badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 20.11.2018 roku stwierdza, że woda z wodociągu publicznego Czarnów zaopatrującego ww. miejscowości w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).