Portal IRZplus – Zgłoś zwierzęta przez internet!

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych, spisów rocznych trzody oraz sprawdzania ilości zwierząt zarejestrowanych w siedzibie stada.