Zgłoszenie polowania – Koło Łowieckie „HUBERTUS” w Płocku

 

W związku z realnym zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się choroby ASF i uzgodnieniami w Ministerstwie Środowiska w dniu 04.12.2018. wprowadzono działania specjalne zmierzające  do dalszej redukcji dzików podczas polowań zbiorowych-polowania zbiorowe wielkoobszarowe (z naganką i psami). W związku z powyższym zgłaszamy dodatkowe polowanie w dniu 12 stycznia 2019 roku na obszarze obwodu 378 w godz. 8.00-15.00.