Dyżury pracowników ZGRP w 2019 roku.

Pracownicy Biura Związku gmin Regionu Płockiego w 2018 roku będą pełnili dyżury dla Mieszkańców Gminy Pacyna podobnie jak w mijającym roku.
Termin dyżurów można znaleźć na stronie internetowej www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Dyżury w gminach 2019”