KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna

         Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że:

  • dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na dzień: 10 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło);
  • dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), na dzień: 09 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania;
  • dla nieruchomości niezamieszkałych, dla których zadeklarowano odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania z częstotliwością większą niż 1 raz w miesiącu, na dzień 09 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru ww. frakcji odpadów komunalnych;
  • dla nieruchomości niezamieszkałych, na dzień: 10 stycznia
    2019 r.
    wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło);

Informujemy również, że na stronie internetowej: www.odpady.zgrp.pl, zostały zamieszczone obowiązujące na rok 2019 harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gm. Pacyna.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.