Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że na stronie internetowej pod adresem: www.odpady.zgrp.pl zostały zamieszczone obowiązujące harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 dla nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gm. Pacyna.

Z wyrazami szacunku,