Program Azotanowy – terminarz szkoleń

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Płock
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie

Od 27.07.2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące nawożenia. Zapraszam na szkolenie, na którym będzie omówiony obowiązujący WSZYSTKICH Program Azotanowy.
W/w program nakłada na rolników obowiązek posiadania planu nawożenia azotem, bądź nie przekraczania wyznaczonych, maksymalnych dawek azotu.
W trakcie spotkania będą omówione najważniejsze punkty Programu Azotanowego, w tym obowiązująca każdego rolnika dokumentacja, która będzie przedmiotem kontroli przez stosowne urzędy.

Na terenie gminy Pacyna odbędzie się kilka spotkań, na których będzie przedstawiony ten temat.

Rolników z miejscowości Rybie, Kamionka, Model, Pacyna, Luszyn, Wola Pacyńska, Czesławów, Radycza, Janówek, Podczachy, Remki, Romanów, Anatolin.
zapraszam na szkolenie
16 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

Rolników z miejscowości Łuszczanówek, Słomków, Sejkowice, Robertów, Łuszczanów II, Czarnów, Kąty, Przylaski, Skrzeszewy, Raków, Rakowiec, Podatkówek.
23 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

22 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –
„Technologia uprawy roślin strączkowych
z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt”
szkolenie dla wszystkich rolników

Zapraszam
Ewa Szafran – Szczepańska