Spotkanie dot. finansowania Kół Gospodyń Wiejskich

REGIONALNE KONSULTACJE

Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw.
Konsultacje dot. wsparcia finansowego – Sercem z KGW

Termon Spotkania 8 lutego 2019, godz. 10:00 Sala OSP w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15