Rekrutacja – Przedszkole Samorządowe w Pacynie

      ZAPRASZAMY

Przedszkole Samorządowe w Pacynie  serdecznie zaprasza rodziców do zapisu dzieci 3,4,5,6-letnich do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja jest prowadzona od 01.03.2019r. do 31.03.2019r.

 • Przedszkole w Skrzeszewach oferuje pobyt dziecka od godz.7:00-16:00 w Luszynie od 8:00-13:00
 • Oferujemy zajęcia: logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Przedszkole zapewnia właściwą opiekę i miłą rodzinną atmosferę.
 • Dysponujemy dużymi, przestronnymi salami.
 • Organizujemy dzieciom ciekawe zajęcia, wycieczki autokarowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne.

Dyrektor: Grażyna Kozłowska

Tel. kontaktowy 24 2858102

 

TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dnach od l marca do 31 marca. W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.
 2. Do 14 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
 4. Od 15 do 22 kwietnia — przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
 5. Od 27 kwietnia do 5 maja – przyjmowanie przez dyrektora odwołań, do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6. Od l do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na usługi wychowania przedszkolnego.
 7. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.