„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS”

 

Projekt skierowany jest do osób będących między 18 a 24 rokiem życia (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 25), nieuczących się (wyjątkiem jest nauka w systemie zaocznym), nie pracujących oraz nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. W ramach projektu przewidziane są zajęcia z:

  • grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego
  • kreowania wizerunku (zajęcia ze stylistą, metamorfoza uczestników)
  • indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
    oraz kursy zawodowe:

spawacz
sprzedawca
magazynier z obsługą wózka widłowego

Stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe (997,40 zł brutto + śr. 284,46 zł składki ZUS).

Organizujemy również staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy.
Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (997,40 zł brutto + 284,46 zł składki ZUS x 3 mies.)

Projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu. Podczas zajęć przewidziano również posiłek oraz zadbano o dofinansowanie kosztów dojazdu. Zakończenie projektu przewidziano na 31.09.2019.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
tel. 24-264-05-42, 24-262-97-66
ul. Padlewskiego 5 lok 120a
09-400 Płock