Podziękowanie – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/ w Kutnie pragnie serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań charytatywnych, prowadzonych na rzecz rozwoju terapii i rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.
Pomoc, którą od Państwa otrzymujemy jest wyrazem zrozumienia dla naszych starań, których celem jest stworzenie lepszych warunków do funkcjonowania dzieci dysfunkcyjnych w naszym społeczeństwie.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż zaufanie jakim obdarzyli Państwo nasze działania charytatywne, przyczynia się do tworzenia co raz ro lepszych warunków terapii dzieci kalekich na różnych poziomach ich umiejętności.