Szacownie szkód przymrozki – składanie wniosków

OGŁOSZENIE

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez przymrozki wiosenne w dniach 15-16 kwietnia mogą w terminie do dnia 10 czerwca zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem złożenia stosownego wniosku.
Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR
o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Ogólnie przyjęte zasady:
Przy szacowaniu szkód uwzględnia się całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od stopnia zniszczenia.

Załączniki:
Pismo przewodnie.
– Wniosek o szacowanie szkód.