APEL WÓJTA GMINY PACYNA – ograniczenie poboru wody

A P E L

WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Pacyna

W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody
bardzo proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 13 czerwca 2019 r. do odwołania do innych celów niż socjalno – bytowych.

Ograniczenie w szczególności powinno dotyczyć podlewania plantacji warzyw, ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania posesji, stosowania deszczowni, uzupełniania wody w stawach i basenach oraz innego wykorzystania nie związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Z upoważnienia Wójta
(-) Waldemar Rachubiński
Sekretarz Gminy