Ogłoszenie – szkody w uprawach spowodowane przez suszę.

 

Pacyna, 1 lipca 2019 r.
REDG.6183.7.2019

                                                                                                                     Rolnicy
Gminy Pacyna

Ogłoszenie

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez suszę
w okresie 21.04.2019 r. – 30.06.2019 r. mogą w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem pobrania i złożenia stosownego wniosku. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Ogólnie przyjęte zasady:

  • Przy szacowaniu szkód uwzględnia się całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od stopnia zniszczenia.

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód