INFORMACJA – GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego,  i n f o r m u j ę, że w dniu 1 sierpnia 2019 r  o godz. 17,00  w ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe w gminie  Pacyna na 1 minutę.