Wprowadzenie na obszarze chronionym środków zwalczania ASF

 • W następstwie opublikowania w dniu 06 sierpnia 2019r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 05 sierpnia 2019r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż do obszaru ochronnego włączone zostały w całości gminy: Pacyna i Sanniki.
  Na obszarze ochronnym wprowadza się następujące środki w zakresie zwalczania ASF zgodnie z przepisami, a także monitorowania zdrowia świń i dzików:
 • posiadacze świń są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń;
 • posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienia urzędowego lekarza
  weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie;
 • posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienia urzędowego lekarza
  weterynarii/lekarza weterynarii/organu Inspekcji Weterynaryjnej/wójta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF, w tym podwyższenia wewnętrznej ciepłoty ciała;
 • posiadacze świń są zobowiązani do przestrzegania zasad bioasekuracji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
 • powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie, dwa razy w roku, kontrolę przestrzegania zasad bioasekuracji opisanych w przywoływanych powyżej przepisach;
 • w przypadku przemieszczenia świń zaopatruje się je w świadectwo zdrowia poprzedzone badaniem klinicznym nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem;
 • zakazane jest karmienie dzików;
 • o każdym znalezieniu zwłok dzika lub ich części należy powiadomić wójta/lekarza weterynarii/organ Inspekcji Weterynaryjnej/straż leśną/leśnictwo lub nadleśnictwo/Policję lub Straż Gminną.W razie wątpliwości dotyczących powyższych działań proszę o kontakt:
 • lek. wet. Marek Sankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, tel. 607 102 604;
 • lek. wet. Magdalena Krzemińska – st. inspektor weterynaryjny PIW w Płocku, tel. 603 330 976.