Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 19.04.2019 r. w OSP Skrzeszewy odbyło się spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Rafałem Romanowskim.
Poruszono sprawy rolnictwa, w szczególności tegorocznej suszy, rekompensaty za straty w uprawach, a także ceny skupu wołowiny.
Minister odniósł się do bieżących spraw politycznych w kraju.
Spotkanie trwało około półtorej godziny. Gromkimi brawami podziękowano Panu Ministrowi za spotkanie.