Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wobec powyższego osoby zainteresowane sprawą proszę o złożenie informacji o ilości posiadanych i zadeklarowanych do utylizacji odpadów takich jak:

  • folia rolnicza,
  • siatka i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • SIG DAGI

Informację proszę złożyć w formie wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Pacynie lub na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl lup pacyna.mazowsze.pl

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pacynie w terminie do dnia 30 października 2019 r.

Prosimy o rzetelne podanie danych o ilości posiadanych odpadów do usunięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Z chwilą uzyskania w/w dofinansowania zainteresowani rolnicy zostaną powiadomieni o kolejnych krokach realizacji złożonych wniosków.

Załączniki:
– wniosek
– skan pisma