Harmonogram odbioru odpadów komunalnych !

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku. Odbiór odpadów będzie realizowany w godzinach od 6:00 do 22:00, w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie. Firma odbierająca odpady komunalne nie zmieniła się.