Konsultacje dotyczące projektu PCI budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na:
SPOTKANIA KONSULTACYJNE
dotyczące projektu PCI
BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW
Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka