Harmonogram dyżurów w PNPP w IV kwartale 2017r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie

Konkurs Związku Gmin Regionu Płockiego

Poniżej zamieszczamy komunikat ZGRP:

Szanowni Państwo
Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do udziału w konkursie pn. ,,Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy – świat ratujemy” następujące placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród.

Placówki biorące udział w konkursie mogą wygrać nagrody o wartości 2000 zł, 1500 zł , 500 zł JWspółorganizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, budynek S, w formie papierowej Formularz zgłoszenia do konkursu nie później niż do końca września 2017r.
Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszenia do konkursu znajdują się w załączeniu lub pod adresem www.zgrp.pl

Załączniku do komunikatu:
Formularz zgłoszenia
Regulamin konkursu
Plakat

III edycja Powiatowego Dnia Integracji

Komunikat prasowy 14/09/2016
Uprzejmie informujemy o III edycji Powiatowego Dnia Integracji – inicjatywy Samorządów Powiatu Gostynińskiego i organizacji pozarządowych, który obędzie się w dniach 29-30 września 2017 roku.
Pierwszego dnia od godz. 10.00 do 15.45 na Zamku w Gostyninie odbędzie się konferencja z udziałem instytucji oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.
Hasłem III Powiatowych Dni Integracji będzie:
Proces usamodzielnienia – fakty czy mity?
Patronat Honorowy Ustanowił i wsparcie finansowe przekazał
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Całość komunikatu znajduje się pod linkiem:
Komunikat prasowy 14/09/2016
Prelegenci

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

 

W niedzielę 17 września 2017 na terenie stadionu w miejscowości Słomków odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze gminy Pacyna, w których wzięło udział:

  • 5 Męskich Drużyn Pożarniczych (OSP Pacyna, OSP Model, OSP Skrzeszewy, OSP Luszyn, OSP Rybie)
  • 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (OSP Pacyna, OSP Skrzeszewy)
  • 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza (OSP Pacyna)

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane były w 2 konkurencjach –  ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami.

Klasyfikacja końcowa w zawodach wyglądała następująco:
W kategorii Seniorzy MDP: I miejsce OSP Pacyna, II miejsce OSP Model, III miejsce OSP Skrzeszewy
W kategorii MDP – I miejsce OSP Pacyna, II miejsce OSP Skrzeszewy
W kategorii KDP – I miejsce OSP Pacyna
Laureaci I miejsca otrzymali nagrodę w postaci bonu o wartości 700 zł.
Za zajęcie II miejsca w nagrodę otrzymywano bony o wartości 600zł.
Drużyny zajmujące 3 miejsce i dalsze otrzymał bony o wartości 500 zł.
Wszystkie bony muszą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

  • mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
  • ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
  • popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Ćwiczenia Obronne pk. „GOSTYNIN 2017”

Informuję, że w dniach 21 – 22 września br. na terenie powiatu gostynińskiego ( w tym gminy Pacyna ) przeprowadzone zostaną ćwiczenia w zakresie spraw obronnych.
W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w przyjmowaniu interesantów z uwagi na udział pracowników Urzędu Gminy w organizowanych ćwiczeniach.
Za powyższe – przepraszam.

Wójt Gminy Pacyna
Krzysztof Woźniak

ARiMR – składanie wniosków dot. strat w wyniku przymrozków

Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r.

ARiMR uruchamia pomoc m.in. dla producentów, którzy w wyniku wiosennych przymrozków stracili na danej działce co najmniej 70% upraw truskawek.
W terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy – otwórz

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-producentow-drzew-i-krzewow-owocowych-oraz-truskawek-ktorzy-zostali-poszkodowani-w-wyn-1.html

Zachęcamy do regularnego śledzenia działu aktualności na stronie ARiMR

Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb, w miejscowości Model na odcinku 360 mb oraz w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb.
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonawcę została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina.

Jako pierwsza skończona została droga w miejscowości Podczachy.

Kolejnym ukończonym odcinkiem będzie droga w miejscowości Sejkowice. Prace na niej już trwają.

Jako ostatnia wykonany zostanie odcinek drogi w Modelu.
W chwili obecnie znajduje się tam już zniszczona droga polna (stan na dzień 09.09.2017 r.)

Zdjęcia z realizacji przebudowy drogi:

Koszty inwestycji wyglądają następująco:

  • Podczachy koszt budowy drogi wyniesie – 102 951, 97 zł brutto z czego 44000 zł brutto wyniosła dotacja ze środków związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.
  • Model koszt budowy drogi wyniesie – 131 918,98 zł brutto z czego 34000 zł brutto wyniosła dotacja ze środków związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.
  • Sejkowice koszt budowy drogi wyniesie – 95 131.43 zł brutto

Wszystkie będą prace ukończone  do końca września 2017 r.
Szczegółowe dane dotyczące inwestycji i ich zakresu są dostępne na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl

Komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przesyła informację dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Drogowy w sezonie 2017/2018 z podziałem na standardy zimowego utrzymania, szczegółowym opisem stanu utrzymania dróg dla danego standardu oraz wykaz numerów do osób kierujących działaniami.
Poniżej znajduje się link prowadzący do pełnej treści komunikatu.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Bądź konkurencyjny – zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe” nr RPMA.10.02.00-14-4921/16.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 454 414,20zł
Wartość dofinansowania z UE: 408 972,78zł
Celem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby dorosłe pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach językowych lub komputerowych.

Szczegółowe informacje pod linkiem poniżej
http://www.efs.teb.pl/badz_konkurencyjny/o_projekcie