Już niedługo E-dowód – niezbędne informację.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –
potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie.
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.
WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny –
nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany
w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).
CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni
twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała
zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie
elektronicznej.
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu,
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym
urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:
• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)
• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać?
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne
podanie błędnego kodu PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu. Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz
zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu. Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.
Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Nabór zgłoszeń – wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.

                                                             

       Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w zakresie demontażu oraz odbioru wyrobów zdemontowanych do utylizacji.

Uprasza się osoby, które  planują w 2019 roku wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości płyt lub m2 zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie Gminy–pok.14 w terminie do 28 lutego 2019r

U W A G A !!!

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na wymianie pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest do Starosty Gostynińskiego.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót

Do pobrania:
Wniosek dla osób fizycznych.

Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Wójta Gminy Pacyna
z  dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), uchwały nr 26/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządza się wybory sołtysów i rad sołtysów na terenie gminy Pacyna.

§ 2.

Terminarz zebrań zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich stosuje się przepisy o samorządzie gminnym oraz postanowienia statutów sołectw.

§ 4

 Zarządzenie podaję do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nowa wersja programu Płatnik już dostępna!

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Zwrot podatku akcyzowego I tura 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Serwis dla przedsiębiorców – Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (poprzez moduł Usługi Online).

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Jest to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonym dla przedsiębiorców i administracji. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współdzielenie ekranu (co-browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych z konsultantami za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie: biznes.gov.pl

Program Azotanowy – terminarz szkoleń

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Płock
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie

Od 27.07.2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące nawożenia. Zapraszam na szkolenie, na którym będzie omówiony obowiązujący WSZYSTKICH Program Azotanowy.
W/w program nakłada na rolników obowiązek posiadania planu nawożenia azotem, bądź nie przekraczania wyznaczonych, maksymalnych dawek azotu.
W trakcie spotkania będą omówione najważniejsze punkty Programu Azotanowego, w tym obowiązująca każdego rolnika dokumentacja, która będzie przedmiotem kontroli przez stosowne urzędy.

Na terenie gminy Pacyna odbędzie się kilka spotkań, na których będzie przedstawiony ten temat.

Rolników z miejscowości Rybie, Kamionka, Model, Pacyna, Luszyn, Wola Pacyńska, Czesławów, Radycza, Janówek, Podczachy, Remki, Romanów, Anatolin.
zapraszam na szkolenie
16 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

Rolników z miejscowości Łuszczanówek, Słomków, Sejkowice, Robertów, Łuszczanów II, Czarnów, Kąty, Przylaski, Skrzeszewy, Raków, Rakowiec, Podatkówek.
23 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

22 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –
„Technologia uprawy roślin strączkowych
z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt”
szkolenie dla wszystkich rolników

Zapraszam
Ewa Szafran – Szczepańska