ZARZĄDZENIE NR 46 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

    ZARZĄDZENIE NR 46 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 Na podstawie § 6 ust. 4 i § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty … Czytaj dalej ZARZĄDZENIE NR 46 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

13.06.2019 r. przerwa w dostawie wody

  W związku z awarią infrastruktury technicznej w Stacji Uzdatniania Wody, Dyrekcja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie informuje, że w dniu 13.06.2019 r. w godzinach 15:30 – 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi Czarnów, Sejkowice, Kąty i Przylaski. Załącznik: – skan oryginału pisma

APEL WÓJTA GMINY PACYNA – ograniczenie poboru wody

A P E L WÓJTA GMINY PACYNA z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Pacyna W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody – bardzo proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 13 czerwca 2019 … Czytaj dalej APEL WÓJTA GMINY PACYNA – ograniczenie poboru wody

Wybory do Rad Powiatowych MIR 28 lipca 2019 r.

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wy wybraniu. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha … Czytaj dalej Wybory do Rad Powiatowych MIR 28 lipca 2019 r.

Wybory na ławników na kadencję 2020-2023

O G Ł O S Z E N I E O  WYBORACH  NA  ŁAWNIKÓW  NA  KADENCJĘ  2020 – 2023 Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 … Czytaj dalej Wybory na ławników na kadencję 2020-2023

Szacownie szkód przymrozki – składanie wniosków

OGŁOSZENIE Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez przymrozki wiosenne w dniach 15-16 kwietnia mogą w terminie do dnia 10 czerwca zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem złożenia stosownego wniosku. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu … Czytaj dalej Szacownie szkód przymrozki – składanie wniosków

Ogłoszenie przetargowe – Posterunek Policji w Pacynie

W dniu 30.05.2019 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z art. 4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie remontowe pn.: „ Posterunek Policji w Pacynie – remont wewnętrzny ” z terminem składania ofert do 14.06.2019 do godz. 10.30.

KRAJOWE ĆWICZENIA RENEGADE – SAREX 19

W dniach 28-30 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 19. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z … Czytaj dalej KRAJOWE ĆWICZENIA RENEGADE – SAREX 19

Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz czternasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Konkurs kierowany jest do fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Serdeczne Mazowsze” nawiązujące do serdeczności i gościnności zarówno mieszkańców jak i samego regionu. Najistotniejsze są emocje. To one inspirują, zniewalają, uwodzą. Najważniejsze, by … Czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

  Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ogłosiła nabory na realizację grantów i operacji w ramach wdrażania inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.   Miejsce i termin składania wniosków: biuro LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w terminie naboru wniosków, tj. … Czytaj dalej Wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM